Forside Videncenter Råhavegård Organisationer Presse Kalender Kontakt os
image

Grønt Center

Grønt Center er en erhvervsdrivende fond, hvis vigtigste opgave er at identificere nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige muligheder, som kan føre til øget produktion, konkurrenceevne, beskæftigelse og indtjening i landbrugssektoren. Det vil sige landbrug, gartneri, frugtplantager, tilknyttet forarbejdningsindustri og afsætningsled.

Centrets målsætning søges bl.a. opfyldt ved gennemførsel af udviklingsprojekter som ”fra jord til bord”, hvor alle aspekter fra de dyrkningsmæssige til de afsætningsmæssige belyses. Disse projekter har som regel en producentgruppe samt en forarbejdningsindustri tilknyttet, og gennemføres ofte sammen med en forskningsinstitution.

Grønt Center arbejder indenfor både fødevare og non-food området. Vores faciliteter omfatter Råhavegård, der bl.a. rummer et større forsøgsanlæg, hvor der arbejdes med udnyttelse af planteindholdsstoffer (Plant2Product). Herudover råder vi over kontorer, moderne laboratoriefaciliteter, prøvekøkken, væksthus, forsøgsarealer, skov og kirsebærplantage.

Grønt Center har en medarbejderstab på ca 12, hvoraf ca 2/3 er videnskabeligt personale. Grønt Center omsætter årligt for 8-9 mio kr. og indtjeningen er baseret på offentlige og private tilskudsmidler samt private virksomheder.