Forside Videncenter Råhavegård Organisationer Presse Kalender Kontakt os
image

Fonden Femern Belt Development

Fonden Femern Belt Development er et udviklingsselskab, der har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får det størst mulige udbytte af den faste forbindelse - før, under og efter anlægsfasen.
 
Vi skaber viden til vækst
Vi er også et videncentrum, der indsamler, bearbejder og videreformidler viden, som kan fremme erhvervsudviklingen og beskæftigelsen.
 
 
Vi er den koordinerende kraft i Femern Bælt regionen
Vi er én af en række aktører, der arbejder for at få den største effekt af de nye muligheder, der opstår med faste forbindelse.
Vi har en koordinerende rolle overfor andre aktørers initiativer, og sikrer sammenhæng.
 
 
Vi bygger en mental bro
Derudover arbejder vi for at skabe en region, hvor der kan udveksles arbejdskraft, erhverv og kultur. Vi arbejder for at skabe et mentalt fællesskab i Femern Bælt regionen.

Femern Belt Development har 14 ansatte (august 2013).

Kontakt
www.femern.info
+45 54676140
info@femern.info