Forside Videncenter Råhavegård Organisationer Presse Kalender Kontakt os
image

Landinspektør Jørgen Hansen

  

  

Landinspektørfirmaet Jørgen Hansen blev etableret i 1984. Firmaet har kontor på Lilletorv i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune.

Landinspektør Jørgen Hansen etablerede i 2011 et mødekontor på Råhavegård – Videncentret i Holeby, Lolland Kommune.

Landinspektør Jørgen Hansen er herved tæt på kundekredsen inden for landbruget på Lolland-Falster og Sydsjælland. Firmaet har især specialiseret sig i rådgivning af landbrugssektoren i forbindelse med de omfattende strukturtilpasninger med erhvervelse, sammenlægning og mageskifte af landbrugsejendomme.

I relation til det igangværende Femern Bælt projekt er landmålerfirmaets beliggenhed på Lolland-Falster med kontor på Falster og et mødekontor på Lolland optimal til løsning af opmålingsopgaver i tilknytning til infrastrukturprojekterne over Lolland-Falster og Sydsjælland.

Firmaet har ligeledes nu etableret et fast samarbejde med et landinspektørfirma i Nordtyskland, Vermessungsbüro Overath & Sand, Rendsburg/Kiel, til løsning af landmålingsopgaver på begge sider af Femern – både i Danmark og i Tyskland. 

De matrikulære arbejder og opmålingstekniske opgaver løses i samarbejde med arkitekt- og ingeniørfirmaer, entreprenører samt offentlige myndigheder. Til disse opgaveløsninger anvendes både totalstationer og GPS i marken samt moderne GIS- og EDB-udstyr på kontoret. Seneste teknologiske tiltag er anvendelsen af 3D LaserScanner.

Jørgen Hansen har igennem årene haft omfattende opgaver i udlandet. Før etableringen i 1984 havde Jørgen Hansen været 2 år som landmåler i Algeriet og Saudi Arabien. Efter ”Murens fald” i 1989 etablerede Jørgen Hansen landinspektørkontor i Neubrandenburg i det tidligere Østtyskland, hvor firmaet i en 5-årig periode opmålte større erhvervs- og boligområder, nye vejanlæg m.v. Firmaet har fortsat kontakt til lokale landmålere i Nordtyskland – også i relation til at kunne løse fælles projekter i forbindelse med Femern Bælt Forbindelsen. 

På landinspektørkontoret i Nykøbing ekspederes sager og korrespondance i stor udstrækning digitalt. Udstykningssagerne udarbejdes som MIA-sager til Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen), og til det nu centrale dommerkontor, Tinglysningsretten i Hobro, foretages elektronisk tinglysning.

Sagsforløbet og indhentning af godkendelser sammenfattes og præsenteres på en overskuelig måde. Denne sans for sagsfremstilling har gjort, at Landinspektør Jørgen Hansen har ry for sin grundighed samt sin professionelle håndtering af sagerne, således at klienten og samarbejdspartnerne altid er fuldt underrettet om sagens forløb.

Vi ser frem til at høre fra dig.